Träningsmetoder i löpning

Variera löpträningen med olika träningsmetoder för att uppnå belastningsvariation, resultat samt ökad motivation. Variation + smart upplägg = Hållbar löpning över tid. Ju mer du varierar din löpning ju roligare och bättre blir det. Men trots all variation är det alltid den samlade totala träningen som leder till prestationsförbättringar!