VILLKOR TRÄNINGSHJÄLPEN

Deltagarvillkor och GDPR

Deltagarvillkor

All träning sker på egen risk och under eget ansvar. Det är din egen försäkring som gäller om något händer. Det innebär följande:

  • Du ansvarar själv för att du har en olycksfallsförsäkring eller annan lämplig försäkring.
  • Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan deltaga i träningen. Du deltar alltid efter egen förmåga och på din träningsnivå.
  • Träningshjälpen ansvarar inte för personskador eller skador på klädsel/utrustning pga olycksfall eller till följd av annans agerande eller underlåtenhet.
  • Träningshjälpen ansvarar inte för deltagarnas medförda tillhörigheter.

All träning sker utomhus oavsett väder. Oömma kläder efter väder. Då vi förflyttar oss rekommenderas du att inte lägga ifrån dig dina tillhörigheter.


Integritetspolicy – GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Din anmälan sparas i max 12 månader.

När du anmäler dig till en kurs lämnar du namn, adress och mailadress. Dessa kontaktuppgifter behöver jag för att kunna skicka en faktura eller en kontantfaktura till dig. Enligt bokföringslagen ska även köparens namn och adress finnas med på fakturor och kontantfakturor.

I faktureringsprogrammet lägger jag in dig som kund – ditt namn och din adress. Dessa uppgifter sparas så länge du är kund hos mig eller i max 12 månader därefter.

Alla fakturor och kontantfakturor som skickats till dig är bokföringsunderlag och sparas enligt bokföringslagen.

Har du gjort en intresseanmälan (ditt namn + din mailadress) sparas denna i max 12 månader för att jag ska kunna kontakta dig när en ny kurs startar.

Anmäler du dig till nyhetsbrevet är det bara din mailadress som registreras och nyhetsbrevet kan du avanmäla när du vill.

Du kan närsomhelst begära ut vilka uppgifter som finns sparade på dig.

Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas genom att maila info@traningshjalpen.se. Kontaktuppgifter raderas annars efter 12 månaders inaktivitet.

Jag lämnar inte ut dina kontaktuppgifter till någon annan.