VILLKOR TRÄNINGSHJÄLPEN

Deltagarvillkor och GDPR

Deltagarvillkor

All träning sker på egen risk och under eget ansvar. Det är din egen försäkring som gäller om något händer. Det innebär följande:

  • Du ansvarar själv för att du har en olycksfallsförsäkring eller annan lämplig försäkring.
  • Du ansvarar själv för att ditt hälsotillstånd är sådant att du utan risk kan deltaga i träningen. Du deltar alltid efter egen förmåga och på din träningsnivå.
  • Träningshjälpen ansvarar inte för personskador eller skador på klädsel/utrustning pga olycksfall eller till följd av annans agerande eller underlåtenhet.
  • Träningshjälpen ansvarar inte för deltagarnas medförda tillhörigheter.

All träning sker utomhus oavsett väder. Oömma kläder efter väder. Då vi förflyttar oss rekommenderas du att inte lägga ifrån dig dina tillhörigheter.

Deltar du i FaR (fysisk aktivitet på recept) är du försäkrad via Skåneidrotten.


Integritetspolicy – GDPR

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj 2018.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Din anmälan sparas i max 12 månader.

När du anmäler dig till en kurs lämnar du namn och mailadress. Dessa kontaktuppgifter behöver jag för att kunna kontakta dig samt skicka ett kvitto. Önskar du betala mot faktura lämnar du också adressuppgifter. Enligt bokföringslagen ska även köparens adress finnas med på fakturor.

I faktureringsprogrammet lägger jag in dig som kund (om du väljer att betala mot faktura) – ditt namn, adress och din mailadress. Dessa uppgifter sparas så länge du är kund hos mig eller i max 12 månader därefter.

Fakturor/kontantfakturor/kvitton som skickats till dig är bokföringsunderlag och sparas enligt bokföringslagen.

Har du gjort en intresseanmälan (ditt namn + din mailadress) sparas denna i max 12 månader för att jag ska kunna kontakta dig när en ny kurs startar.

Anmäler du dig till nyhetsbrevet sparas din mailadress. Nyhetsbrevet kan du avanmäla när du vill och då raderas också din mailadress.

Du kan närsomhelst begära ut vilka uppgifter som finns sparade på dig.

Du kan närsomhelst begära att dina uppgifter raderas genom att mejla info@traningshjalpen.se. Kontaktuppgifter raderas annars efter 12 månaders inaktivitet.

Jag lämnar inte ut dina kontaktuppgifter till någon annan.